X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

采蘑菇的小姑娘(吉他谱)

作词: 佚名
作曲: 谷建芬
演唱: 李志
曲调:
来源:

AcA木木吉他网

AcA木木吉他网


AcA木木吉他网

采蘑菇的小姑娘歌词

木木吉他谱提供 www.mumujita.com
采蘑菇的小姑娘 背着一个大竹筐 清早光着小脚丫 走遍森林和山冈 她采的蘑菇最多 多得像那星星数不清 她采的蘑菇最大 大得像那小伞装满筐 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩 谁不知山里的蘑菇香 她却不肯尝一尝 攒到赶集的那一天 快快背到集市上 换上一把小镰刀 再换上几个棒棒糖 和那小伙伴一起 把劳动的幸福来分享 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩哩哩哩哩 哩哩哩哩哩 哩哩哩哩