X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

我甲你(吉他谱)

作词: 乱弹阿翔
作曲: 乱弹阿翔
演唱: 陈奕迅
曲调:
来源:

YhL木木吉他网

我甲你歌词

木木吉他谱提供 www.mumujita.com
船在平静ㄟ海面 慢慢驶离开港 阮ㄟ心情像波浪 摇摇摆摆在盯动 因为你 害阮不知卖对讲起 面对你 害阮不知卖对讲起 害阮不知卖对讲起 是你 是你 是你 是你 害阮在犹豫 是你 害阮在犹豫 我甲你 我甲你 伊天咱在泊岸 海风吹 归冥 海风吹 归冥 两人挖相依 挖靠你 滴港边ㄟ泊岸 咱在讲 归冥 说不完ㄟ投机