X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

沧海一声笑(吉他谱)

作词: 黄霑
作曲: 黄霑
演唱: 许冠杰
曲调:
来源:

Szx木木吉他网

沧海一声笑歌词

木木吉他谱提供 www.mumujita.com
沧海一声笑 滔滔两岸潮 浮沉随浪只记今朝 苍天笑 纷纷世上潮 谁负谁胜出天知晓 江山笑 烟雨遥 涛浪淘尽红尘俗事知多少 清风笑 竟惹寂寥 豪情还剩了一襟晚照 苍生笑 不再寂寥 豪情仍在痴痴笑笑 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦啦