X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

阿刁(吉他谱)

作词: 赵雷
作曲: 赵雷
演唱: 赵雷
曲调: C调
来源:

chW木木吉他网

chW木木吉他网

chW木木吉他网

chW木木吉他网


chW木木吉他网