X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

将进酒(吉他谱)

作词: 李白
作曲: 陈涌海
演唱: 陈涌海
曲调: G调
来源: 深蓝雨

FyD木木吉他网

FyD木木吉他网

FyD木木吉他网


FyD木木吉他网

将进酒歌词

木木吉他谱提供 www.mumujita.com
君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马、千金裘, 呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。