X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

我的世界末日(吉他谱)

作词: 周耀辉
作曲: 王双骏
演唱: 陈奕迅
曲调:
来源:
前奏: D |   C |   bB   | Gm   | A   | *4
 
B
或听过在某一日
#F
全世界地震
             E
建筑一一的倾侧
            G                  A
我不担心 只要继续甜蜜
 
B
或听过来到七月
#F
全世界落雪
            E
怪婴一息间诞生
           G             A
有你天空不会暗
 
               B                Bm       Cm
* 不会灰   生于世纪末
            Em                 
  不信天书    相信美丽的生活
 
          B                             #Fm
@ 要是我旁边有你 谁害怕世界末日
                    E                   G                 A    
  跟你天堂接吻 还是与你跌落十八层
       B                                 #Fm
  要是你离开了我 平日也变作末日
               E                    G             A           B   
  当你不同行 就如即刻宣判我末日@*
 
间奏:|  B   | A   | E   | G   A  |*2
 
B                
或听过在某一日 
#F
被臭气围困
           E
四方急急升高温
             G                  A
我不担心 只要继续甜蜜
 
B
或听过在两千年
#F
全世界大变
            E
有粒天魔星降生
           G              A  
有你天空不会暗
 
               B                Bm       Cm
* 不会灰   生于世纪末
            Em                 
  不信天书    相信美丽的生活
 
          B                             #Fm
@ 要是我旁边有你 谁害怕世界末日
                    E                   G                 A    
  跟你天堂接吻 还是与你跌落十八层
       B                                 #Fm
  要是你离开了我 平日也变作末日
               E                    G             A           B   
  当你不同行 就如即刻宣判我末日@*
 
 
间奏: | B   | A      | E   |  G  A   | *4
 
间奏: | B   | #Fm | G   | G | 
 
          B                             #Fm
@ 要是我旁边有你 谁害怕世界末日
                    E                   G                 A    
  跟你天堂接吻 还是与你跌落十八层
       B                                 #Fm
  要是你离开了我 平日也变作末日
               E                    G             A           B   
  当你不同行 就如即刻宣判我末日@*
 
B| A | E | G  A   B 
          宣判我末日.........
 
 
B| A | E | G  A   B 
          宣判我末日.........
 
尾奏:  D | C | G | bB C | *2
        BA | E | G | A B | *4