X

一个人练琴太寂寞?加微信:wangjiale (备注:吉他)拉你进微信群!
关注木木吉他公众号:mmjita免费快速找吉他谱,回复“歌名”即可!

阿尔罕布拉Alhambra 1C和马丁尼Martinez 50C的音色对比 古典吉他评测(赛平)

发布者: linlin
发布时间: 2015-03-10
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-2879103658.29.HLV0n4&id=41805282372&rn=ec180ad8e1bc9a0b8d56ac5dc37b6bc9&abbucket=6
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.2.JiwPH2&id=39507879516&skuId=58966419056&areaId=210400&cat_id=2&rn=69bb9cba93b0db19bd77e993e6c552eb&user_id=2063363250&is_b=1